Arkivplan for Gloppen kommune - vedteken 14.09.2018