Arkivplan

Arkivplanen til Gloppen kommune er under arbeid, og planen - slik du no kan lese han - er ikkje vedteken og godkjent som ferdig plan etter § 2-2 i forskrift om offentlege arkiv.

Rådmannen er anvarleg for kommune sitt arkiv og arkivplanen. Dette følgjer av § 1-1 i arkivforskrifta. Det daglege arbeidet med arkivet og ajourhaldet av arkivplanen er etter kommunen sitt delegasjonsreglement lagt til arkivleiar.

Planen er sist ajourført 22. mai 2017.